Dansk English

Nordisk Transportpolitisk Netværk (NTN) er et regionalt transportpolitisk samarbejde. Netværket består af regioner med fælles interesser i forbindelser mellem regionerne og fra det vestlige Skandinavien til Centraleuropa, særligt gennem Jyllandskorridoren.

NTN arbejder for at skabe grundlag for transportpolitiske beslutninger og kvalificere regional planlægning på transport og infrastruktur. Transport og infrastruktur skal udnyttes på en effektiv og bæredygtig måde til at skabe regional udvikling. Medlemmerne i NTN er 2 norske fylkeskommuner og de 3 vestdanske regioner.

Læs mere om NTN...

Forprojekt om udvikling af Jyllandskorridoren godkendt
Interreg-sekretariatet for  Kattegat-Skagerrak har godkendt forprojektet ”Udviklingsinitiativ for Jyllandskorridoren”, der gennemføres fra 1/9 20 til 31/5 21. Forprojektets hovedelement er dialog med transportsektoren om mulighederne for et egentligt hovedprojekt om at skabe en mere effektiv og miljøvenlig transportkorridor. Deltagere er Region Nordjylland (lead partner), Vest-Agder Fylkeskommune (norsk projekteier), Region Midtjylland og Vestfold-Telemark Fylkeskommune. Region Syddanmark (der ligger udenfor programområdet) har afleveret en støtteerklæring.
Arrangementer

Årsmøde og generalforsamling 2020 UDSAT
Afholdes 19. – 20. maj
I Aalborg, Region Nordjylland, Danmark

PARTNERE