Dansk English

Nordisk Transportpolitisk Netværk (NTN) er et regionalt transportpolitisk samarbejde. Netværket består af regioner med fælles interesser i forbindelser mellem regionerne og fra det vestlige Skandinavien til Centraleuropa, særligt gennem Jyllandskorridoren.

NTN arbejder for at skabe grundlag for transportpolitiske beslutninger og kvalificere regional planlægning på transport og infrastruktur. Transport og infrastruktur skal udnyttes på en effektiv og bæredygtig måde til at skabe regional udvikling. Medlemmerne i NTN er 2 norske fylkeskommuner og de 3 vestdanske regioner.

Læs mere om NTN...

Forprojektet ”Udviklingsinitiativ for Jyllandskorridoren” er afsluttet 31/5 2021. Der arbejdes nu videre med mulighederne for et hovedprojekt om at skabe en mere effektiv og miljøvenlig transportkorridor.

Præsentation fra seminar 11. maj 2021 her

Se mere om forprojektet her

Transportstatistik for Vestskandinavien giver et overblik over godsomsætning over havn, vejtrafik, lufthavne, færgekorridorer med videre. Data i denne statistik er for 2019, og dermed vil statistikken fremover være et referencepunkt for beskrivelse af, hvordan situationen var før COVID-19.

NTN transportstatistik for Vestskandinavien 2020

PARTNERE