Dansk English

Du er her: Home Om NTN

Om NTN

Hvad er Nordisk Transportpolitisk Netværk?

Nordisk Transportpolitisk Netværk (NTN) er et regionalt transportpolitisk samarbejde etableret på baggrund af interessen i Jyllandskorridoren (transportkorridoren Nordic Link) mellem Tyskland og Sverige/Norge gennem Jylland.

NTN er et forum for erfaringsudveksling, hvor der opsamles viden for at skabe de bedste grundlag for transportpolitiske beslutninger i regionerne og kvalificere regional planlægning inden for transport og infrastruktur. Transport og infrastruktur skal udnyttes på en effektiv og bæredygtig måde til at skabe regional udvikling.

Det er korridoren for godstransport, som binder NTN sammen, men netværket er også forum for drøftelser af fx kollektiv trafik, da alle medlemmer er trafikkøbere og har udfordringer, hvor videndeling er nyttig.

I NTN kan der udvikles og afprøves løsninger.

Aktiviteter

Hvert år udarbejdes en vestskandinavisk transportstatistik, hvor transporten ses i et korridorperspektiv. Statistikken er den vigtigste kilde til dokumentation af Jyllandskorridorens betydning for især godstransporten.

NTN sørger via sine arrangementer for at få præsenteret ny viden om sammenhængen mellem transport, infrastruktur og regional udvikling fra især transportvirksomheder, forskningsinstitutioner, EU, Nordsøkommissionen og myndigheder – fx ved udarbejdelse af statslige transportplaner.

I NTN kan medlemmerne hente værdifuld viden og ideer til politiske indspil og præsentere ideer til undersøgelser eller projekter i fx EU Interreg-programmerne.

NTN er med til at skabe opmærksomhed om det vestlige Skandinavien og korridoren gennem Jylland som en vigtig transportvej for erhvervslivet. Strækninger på vej og bane til Hirtshals og Frederikshavn er udpeget til EU’s TEN-T ”core network” (Hovednet). I dag er strækningerne ikke inkluderet i de 9 hovednets-korridorer, hvor de fleste midler og den største opmærksomhed ligger. Men ifølge planerne i EU optages vej- og banestrækninger til Hirtshals og Frederikshavn i Hovednetkorridoren ScanMed i 2021.