Dansk English

Du er her: Home Partnere Region Midtjylland

Region Midtjylland

Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har et fælles mål om at styrke den regionale udvikling og vækst. En udbygget og tidssvarende infrastruktur er vigtig for at nå dette mål. Infrastrukturen skal indrettes, så den bidrager til at:

 • understøtte den regionale udvikling og vækst
 • skabe sammenhæng mellem byområder
 • være en løftestang for yderområderne
 • sikre mobilitet for en veluddannet arbejdskraft
 • muliggøre bred bosætning og lokalisering af virksomheder
 • sikre adgang til uddannelse, hospitaler og andre institutioner
 • forbedre trafiksikkerheden og miljøet.

For at imødekomme disse udfordringer har regionen og kommunerne i fællesskab udarbejdet anbefalinger til statslige investeringer i den midtjyske infrastruktur.

 • En fast Kattegatforbindelse til hurtigtog og biler
 • Letbane i Aarhus-området
 • Motorvej mellem Herning og Holstebro Nord
 • Udvidelse af E45 til seks spor mellem Kolding og Randers
 • Opgradering af rute 26 til højklasset vej / motorvej mellem Aarhus og Viborg.
 • Elektrificering af jernbanen mellem Fredericia og Aalborg
 • 2 + 1 veje på udvalgte strækninger på ruterne 11, 15, 16, 21 og 34.
 • Opgradering af regionalbanerne
 • Ny jernbane mellem Silkeborg og Aarhus
 • Ny midtjysk motorvejskorridor – Hærvejsmotorvej.

Se hele det midtjyske infrastrukturindspil her. Her finder du også et kort, hvor projekterne er tegnet ind.

For den midtjyske region er der tre overordnede hensyn at tage, når der skal planlægges ny infrastruktur: Forbindelser med omverdenen, fremkommelighed og en region i balance. De tre hensyn er afgørende for den midtjyske vision, som er et sammenhængende Danmark med god fremkommelighed, og hvor der er balance i vækst og udvikling. Anbefalingerne i dette indspil tager højde for, at disse tre hensyn skal tilgodeses.

Det er vigtigt, at der tænkes på de overordnede visioner og på udbygninger og forbedring både af jernbaner og af veje. Den overordnede vision om Kattegatforbindelsen skal være med til at binde Danmarks sammen på en ny måde. Jernbanerne spiller en vigtig rolle, hvis det skal lykkes at få størstedelen af trafikstigningen over i den kollektive trafik. Det gælder både pendlere, uddannelsessøgende og fritidsrejsende. Vejene er vigtige for at sikre en høj mobilitet for alle, for eksempel skal folk kunne komme på arbejde og erhvervsvirksomhederne har behov for at transportere varer.

På vores hjemmeside kan du læse mere om trafik og infrastruktur i Region Midtjylland.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har nogle spørgsmål om trafik og infrastruktur.

Region Midtjylland
Skottenborg 26, Postboks 21
DK-8800 Viborg

Kontaktperson: Hanne-Marie Sieg Sørensen

Tlf: +45 7841 1816
Mobil: +45 2929 0189

E-mail: hanne-marie.soerensen@ru.rm.dk