Dansk English

Du er her: Home Partnere Region Syddanmark

Region Syddanmark

I Region Syddanmark ligger et af de store knudepunkter i dansk infrastruktur. Nord-syd-trafikken gennem Jylland (E45 og Den jyske længdebane) skærer de øst-vest-gående hovedfærdselsårer (E20 og jernbanens hovedstrækninger, der deler sig vifteformet ud mod Aarhus-Aalborg, Herning, Esbjerg og Flensburg/Sønderborg). Billund Lufthavn, Vestdanmarks største lufthavn, har direkte rutefly til ca. 40 destinationer i Europa, og betjener et opland langt ud over Syddanmarks grænser. Der er flere betydende havne, bl.a. Esbjerg som er koblet på Motorways-of-the-Sea-nettet og er Danmarks off-shore-havn.


Der er en særlig udfordring i at koordinere infrastruktur og transport over den dansk-tyske grænse. Region Syddanmark har plads i den Dansk-Tyske Transportkommission, der arbejder med disse udfordringer. Især er der fra regionens side fokus på en væsentligt hurtigere togforbindelse til Hamburg.


Region Syddanmark og de 22 kommuner er enige om tre hovedprioriteter for udbygningen af de nationale forbindelser:

  • Timemodellen ønskes gennemført med forbindelse til både Esbjerg og Flensburg samt med et standsningssted i Trekantområdet
  • Der ønskes en Midtjysk Motorvej tæt forbi Billund Lufthavn og videreført helt til den dansk-tyske grænse
  • Der ønskes en ny vejbro over Lillebælt, parallelt med den nuværende "Ny Lillebæltsbro"

Desuden er der en række regionale projekter, som der ofte arbejdes sammen med et antal kommuner om at få prioriteret.

Besøg evt. vores hjemmeside, der fortæller om RUP'en – Den regionale Udviklingsplan på www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk

For yderligere information er du velkommen til at kontakte os.

Region Syddanmark
Damhaven 12
DK-7100 Vejle

Tlf: +45 76631989 
Mobil: +45 29201989

Kontaktperson: Erik Ørskov
E-mail: erik.oerskov@rsyd.dk