Dansk English

Du er her: Home Partnere Vestfold Fylkeskommune

Vestfold Fylkeskommune

Region Vestfold er med Torp Sandefjord lufthavn og havnene i Sandefjord og Larvik inngangsporten for mange som reiser fra Sverige og Danmark til Norge. Det pågår et omfattende arbeid med å bygge ut E18 til firefelts motorvei gjennom hele fylket, samt at det arbeides med å anlegge dobbeltspor for IC-tog på hele strekningen fra Drammen til Porsgrunn/Skien. Det nye dobbeltsporet er også en viktig premiss for å videreføre Sørvestbanen fra Porsgrunn til Gjerstad i Aust-Agder, som vil føre til kortere reisetider mellom regionene i Øst- og Sør-Norge.  

Havnene i Vestfold er en svært viktig del av infrastrukturen for befordring av personer og gods, og det er igangsatt en interregional plan for intermodal godstransport i samarbeid med Telemark fylke. En av ambisjonene bak planarbeidet er å legge til rette for effektiv intermodal transport gjennom Larvik Havn og Grenland Havn til resten av Norge.  

Mer informasjon om trafikk og infrastruktur i Vestfold kan du finne på vår hjemmeside www.vfk.no.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med

Vestfold Fylkeskommune
Svend Foynsgt. 9
NO-3110 Tønsberg

Tlf: +47 3334 4045
Mob.: +47 950 71542

Kontaktperson: Per Kvaale Caspersen
E-mail: perkvaalec@vfk.no