Dansk English

Du er her: Home Rapporter Jyllandskorridoren forprojekt

Jyllandskorridoren forprojekt

Udviklingsinitiativ for Jyllandskorridoren er et forprojekt under EU Interreg-programmet for Kattegat-Skagerrak med norske og danske partnere. Projektet er afsluttet 31. maj 2021. 

Formålet med forprojektet var at afklare mulighederne for et egentligt hovedprojekt fra 2021/2022 om samarbejde om udvikling af transportkorridoren gennem Jylland. Partnerne vil i oktober 2021 gennemføre et værksted/workshop i regi af NTN med politikere og transportaktører for at komme nærmere indholdet i et hovedprojekt. Workshoppen vil have afsæt i forprojektet og meldingerne fra seminaret 11. maj. Regionerne vil i øvrigt bruge den nye viden fra forprojektet i arbejdet med at videreudvikle initiativer og strategier for at fremme bæredygtighed og effektivitet i korridoren.

Læs dansk flyer om forprojektet her

På grundlag af forprojektet vil partnerne arbejde videre med en ansøgning om et flerårigt hovedprojekt. Efteråret 2021 skal bruges på at følge op på forprojektet og udarbejde en ansøgning, som kan afleveres til Interreg ØKS i marts-juni 2022.

Transportkorridoren på både vej og jernbane gennem Jylland til Centraleuropa er af stor vigtighed virksomheder og udvikling. Det handler om, at korridoren både skal være effektiv og bæredygtig for at kunne konkurrere i fremtiden. Det gælder også om at se på, hvordan gods- og passagertrafik kan spille sammen. Danmark og Norge adskilles af Skagerrak, så søtransport vil altid indgå som en integreret del i korridoren. Der er klima- og miljømæssige fordele ved at få gods på jernbane og det vil også lette trængslen på vejnettet. Langt størstedelen af godstrafikken i korridoren går i dag via vejene, men også her kan der arbejdes for at gøre transporterne grønnere. Teknologisk er det fx vigtigt at sikre, at der er sammenhæng i mulighederne for at tanke med forskellige grønne drivmidler på tværs af landegrænserne.

Partnere

Norge: Agder Fylkeskommune (norsk projektejer), Vestfold og Telemark Fylkeskommune.
Danmark: Region Nordjylland (lead partner), Region Midtjylland
Desuden har Region Syddanmark medvirket som partner i Nordisk Transportpolitisk Netværk

Præsentation fra seminar 11. maj 2021

Rapporter:

Intermodale transporter – til og fra Norge via Jyllandskorridoren

Kortlægning af flaskehalse på Jyllandskorridoren

Gennemgang af danske rapporter med relevans for Jyllandskorridoren