Dansk English

Du er her: Home Rapporter Jyllandskorridoren forprojekt

Jyllandskorridoren forprojekt

Udviklingsinitiativ for Jyllandskorridoren er et forprojekt under EU Interreg-programmet for Kattegat-Skagerrak med norske og danske partnere. Projektet afsluttes 31. maj 2021. Herefter skal der tages stilling til mulighederne for et hovedprojekt.

Formålet med forprojektet er at afklare mulighederne for et egentligt hovedprojekt fra 2021/2022 om samarbejde om udvikling af transportkorridoren gennem Jylland.

Transportkorridoren på både vej og jernbane gennem Jylland til Centraleuropa er af stor vigtighed virksomheder og udvikling. Det handler om, at korridoren både skal være effektiv og bæredygtig for at kunne konkurrere i fremtiden. Det gælder også om at se på, hvordan gods- og passagertrafik kan spille sammen. Danmark og Norge adskilles af Skagerrak, så søtransport vil altid indgå som en integreret del i korridoren. Der er klima- og miljømæssige fordele ved at få gods på jernbane og det vil også lette trængslen på vejnettet. Langt størstedelen af godstrafikken i korridoren går i dag via vejene, men også her kan der arbejdes for at gøre transporterne grønnere. Teknologisk er det fx vigtigt at sikre, at der er sammenhæng i mulighederne for at tanke med forskellige grønne drivmidler på tværs af landegrænserne.

I forprojektet vil indgå:

Opdaterede analyser af transportstrømmene i Jyllandskorridoren mv.
Oversigt over behov for investeringer i transportinfrastruktur (inkl. drivmidler) mellem Sydnorge og Jylland.
Afklaring af interesse for et hovedprojekt og en samarbejdsplatform for Jyllandskorridoren.

Partnere
Danmark: Region Nordjylland (lead partner), Region Midtjylland
Norge: Agder Fylkeskommune (norsk projektejer), Vestfold og Telemark Fylkeskommune.

Præsentation fra seminar 11. maj 2021

Rapporter:

Intermodale transporter – til og fra Norge via Jyllandskorridoren

Kortlægning af flaskehalse på Jyllandskorridoren

Gennemgang af danske rapporter med relevans for Jyllandskorridoren