Dansk English

Du er her: Home Rapporter Region Midtjylland

Region Midtjylland

Midtjysk indspil til staten

Kommunekontaktrådet for Region Midtjylland (KKR Midtjylland) og Region Midtjylland har i februar 2019 godkendt et opdateret indspil til investeringer i statslig infrastruktur i Region Midtjylland. Indspillet er en opdatering af anbefalingerne fra 2013 til infrastruktur

Det opdaterede indspil for 2019 omfatter følgende anbefalinger til statslige investeringer (i uprioriteret rækkefølge):

 

Kattegatforbindelse

• En fast kattegatforbindelse til hurtigtog og biler.

 

Motorvejsprojekter

• Midtjysk motorvejskorridor - Hærvejsmotorvej

• Færdiggørelse af motorvej ved Herning

• Udvidelse af E45 til seks spor mellem Vejle N og Randers N

• Opgradering af rute 26 til højklasset vej/motorvej mellem Aarhus og Viborg.

 

"2 + 1" på hovedlandeveje

• 2 + 1-veje på udvalgte strækninger på ruterne 11, 15, 16, 21 og 34.

 

Trafik på skinner

• Etape 2 af letbane i Aarhus mod Brabrand og mod Hinnerup

• Elektrificering af jernbanen mellem Fredericia og Aalborg

• Opgradering af regionalbanerne

• Ny jernbane mellem Silkeborg og Aarhus.

 


Se indspil til statslige investeringer i trafikal infrastruktur:

https://www.rm.dk/regional-udvikling/det-gode-liv-i-hele-regionen/mobilitet/trafikal-infrastruktur/falles-indspil-trafikal-infrastruktur/